Accueil du site > In het nederlands > Restauratie

Restauratie

mardi 8 mai 2012, par Isabelle

Hoewel restauratie van boeken en grafische documenten een buitengewoon interessant vak is, is het nog weinig bekend en zijn er in België maar enkele gespecialiseerde ateliers. Boeken en grafische documenten hoeven niet aan hun lot te worden overgelaten terwijl op tijd een aangepaste behandeling kan zorgen voor het behoud ervan, en dus het verder doorgeven en delen van kennis. Preserveren, conserveren, restaureren van de collectieve en/of persoonlijke waardevolle erfenis doet beroep op ons universeel geweten en onze verantwoordelijkheidszin ten aanzien van komende generaties.

Restauratie blijft zich ontwikkelen : het zoeken naar nieuwe technieken om documenten te ontzuren en te preserveren, om het verbleken van ijzergallus-inkten te voorkomen, of om documenten die beschadigd zijn door micro-organismen te behandelen bij calamiteiten, enz. zorgt ervoor dat het een spannend en uitdagend vak blijft.

Natuurlijk respecteer ik altijd het gegeven boek of document : het heeft een eigen geschiedenis – ik verricht alleen die behandelingen die strikt nodig zijn om de duurzaamheid van het werk te waarborgen. Want voor mij is een geslaagde restauratie geen bedrieglijke face-lift.